Dr. Jakab Tamás
ügyvéd
külkereskedelmi szakjogász

4025 Debrecen, Vásáry I. u. 4. I/3.
Tel./Fax: 52/411-962
Mobil: 06/30/399-33-96
E-mail: postmaster@doktorjakab.t-online.hu

      

A Dr. Jakab Ügyvédi Irodát azzal a céllal alapítottam 1998. évben, hogy a jogi kérdésekben gyakorlatiasan, ügyfélközpontúan és hatékonyan, magas szakmai színvonalon képviseljem az irodámat megkereső kedves ügyfeleket széleskörű jogi területeken. 1988. február 13-án nyertem el diplomámat a Szegedi József Attila Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Karán amelynek minősítése "cum laude" volt.

Irodánk készséggel áll rendelkezésére az alábbi jogi és egyéb területeken:

 • Ingatlanjog
 • Cégjog
 • Polgári peres és peren kívüli ügyek (Munkajog, Családjog, Büntető ügyek)
 • Követeléskezelés (Fizetési felszólítás, Végrehajtási eljárások)
 • Egyéb eljárások (hagyatéki ügyek, egyezségek, ingatlan közvetítés)
 • Szerződéses ügyek:

 • Adásvételi, ajándékozási tulajdonjog átruházási szerződések elkészítése, ellenjegyzése és ingatlan-nyilvántartási eljárás lebonyolítása.
 • Ingatlanok megosztása, közös tulajdont megszüntető szerződés elkészítése, ellenjegyzése, ingatlan-nyilvántartási eljárás lebonyolítása.
 • Tartási, öröklési szerződés, végrendelet készítése, ellenjegyzése.
 • Társasházak, építőközösségek tervezése, Építőközösségi szerződés, Társasházi Alapító Okirat elkészítése, ingatlan-nyilvántartási eljárás lebonyolítása.
 • Cég- és Alapítványi ügyek:

 • Társasági szerződés, Alapító okirat, valamint kapcsolódó okiratok elkészítése, képviselet elektronikus cégeljárásban, Aláírás-minta elkészítése és ellenjegyzése.
 • Erdőbirtokossági Társulatok alapítása, jogi képviselete Cégbíróság előtt.
 • Alapítványok, Egyesületek alapítása, bírósági bejegyeztetése.
 • Peres és peren kívüli eljárások:

 • Magánszemélyek, vállalkozók és cégek képviselete polgári peres és peren kívüli eljárásban.
 • Képviselet büntető eljárásban, nyomozati, ügyészi szakban és a bíróság előtt.
 • Képviselet munkajogi, közalkalmazotti, köztisztviselői vitákban, egyeztetésen részvétel, perbeli jogi képviselet.
 • Végrehajtási eljárásban képviselet, eljárás árveréseken.
 • Peren kívüli és peres egyezség előkészítése, elfogadtatása.
 • Egyéb tevékenységeink:

 • Eljárás hagyatéki ügyekben az illetékes közjegyző előtt.
 • Ingatlanközvetítés lakások, telkek, telephelyek és külterületi ingatlanok vonatkozásában.
 •